CÔNG TY TNHH POWER PLUS VIỆT NAM

Chủ đầu tư

CÔNG TY TNHH POWER PLUS VIỆT NAM

Địa chỉ

Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Thông số

CÔNG TY TNHH POWER PLUS VIỆT NAM

Mô tả

Xây dựng đường dân sinh xung quanh dự án với chiều dài 1.700 m, chiều rộng 6m; hệ thống kênh mương dẫn nước thủy lợi kiên cố. Tổng chi phí đầu tư hơn 1.6 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết:

Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Công suất nhà máy: 30MW.

Sản lượng điện hàng năm: 84.000 MWh

Tổng vốn đầu tư: 39.000.000 USD.

Ngày khởi công: tháng 09/2018.

Ngày hoàn thành (phát điện thương mại): 30/06/2019.

  • Chủ đầu tư dự án: CÔNG TY TNHH POWER PLUS VIỆT NAM.

Trụ sở chính: số 50 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

  • Doanh thu bán điện năm và tình hình nộp ngân sách nhà nước năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 2019

Th 6

Th 7

Th 8

Th 9

Th 10

Th 11

Th 12

Cộng

 Doanh thu

41

5.425

6.938

6.777

8.582

7.600

8.124

43.490

 Nộp thuế GTGT

3,8

493

630

616

780

690

738

3.953

  • Đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà:

Xây dựng đường dân sinh xung quanh dự án với chiều dài  1.700 m, chiều rộng 6m; hệ thống kênh mương dẫn nước thủy lợi kiên cố. Tổng chi phí đầu tư hơn 1.6 tỷ đồng.

Nộp thuế GTGT vào ngân sách tỉnh (trong 6 tháng cuối năm 2019) khoảng 4 tỷ. (không kể kể thuế vãng lai do Nhà thầu tự kê khai và nộp cho địa phương).

Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 40 lao động tại địa phương. Thu nhập trung bình: 14 triệu / 01 người / tháng.

Phát triển nguồn năng lượng sạch.

  • Khó khăn hiện nay của dự án:

Do đường dây truyền tải điện nâng cấp không đồng bộ (lưới 110kV quá tải 300%). Hiện tại, Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong và một số nhà máy khác, chỉ được phép phát lên lưới Quốc Gia khoảng 43% công suất nhà máy, gây lãng phí lớn trong khi Việt Nam vẫn thiếu điện phải mua điện từ nước ngoài.

Theo đó, phương án thu hồi vốn đầu tư của dự án sai khác lớn so với dự kiến.

 

Top