Trang chủ Tin tức

TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh điện mặt trời nối lưới cho tòa nhà

Ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở KH&CN TP.HCM) cho biết, Trung tâm tiếp tục được thành phố giao triển khai nhiệm vụ “Tư vấn hỗ trợ giải pháp điện mặt trời nối lưới cho tòa nhà” cho các đối tượng trên địa bàn thành phố như tòa nhà công sở, bệnh viện, hộ gia đình...

Hoạt động này nhằm đánh giá tiềm năng, tính khả thi trong việc ứng dụng giải pháp điện mặt trời và xác định công suất điện mặt trời khả dụng, lượng điện năng đóng góp vào lưới điện, xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu để định hướng phát triển điện mặt trời trên mái tòa nhà, góp phần phát triển năng lượng tái tạo của thành phố đạt mục tiêu đề ra.

Với mục tiêu phát triển điện mặt trời đạt 1 GWp vào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2068/2015/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, TP.HCM đặt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới đạt từ 1 - 1,74% tổng công suất tiêu thụ toàn thành phố và tập trung phát triển năng lượng mặt trời, đặt biệt là điện mặt trời trên mái nhà.

Theo kết quả nghiên cứu của Chương trình phát triển điện mặt trời trên mái nhà tại TP.HCM do tổ chức World Bank thực hiện, thành phố có nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời với hơn 316.535 mái nhà có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời đạt công suất khoảng 6.379 MWp.

Top